Holiway

Opas- ja ohjelmapalvelut

Etusivu > Artikkelit

Ennätysmäärä Israelin juutalaisista uskoo Jumalaan

29.1.2012

Täydet 80% Israelin juutalaisväestöstä uskoo, että Jumala on olemassa. Tämä käy ilmi Israelin Demokratia Instituutin hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa. Luku on korkein 20 vuoden aikana tehtyjen uskonnollisuustutkimusten aikana. Tutkimuksen mukaan 70% vastanneista uskoi juutalaisten olevan "Valittu kansa". Tooran ja käskyjen jumalalliseen alkuperään uskoi 65%, ja kuoleman jälkeiseen elämään 56%.

Juutalaiseen uskoon ja perinteeseen sitoutuminen on lujittunut viimeisen kymmenen vuoden aika. Sitä vastoin 1990-luvulla vastaavat luvut olivat laskusuunnassa entisestä Neuvostoliitosta tapahtuneen massamuuton seurauksena.

Maallistuneina pitää itseään 46% Israelin juutalaisista. Vuonna 1999 vastaava luku oli 52%. Ortodokseina tai ultra-ortodokseina itseään pitävien määrä on kasvanut 22%:iin vuodesta 1999, jolloin vastaava luku oli 16%.

Messiaan tuloon uskovien määrä on kasvanut 10 vuodessa 45%:sta 55%:iin. Piittaamattomuus uskonnollisista säädöksistä vaarantaa 37%:n mielestä juutalaisen kansan olemassaolon.

Tutkijoiden mukaan uskonnollisuuden nousuun vaikuttaa ennen muuta entisten Neuvostoliiton juutalaisten sulautuminen Israelin yhteiskuntaan, jota on seurannut perinteiden arvostus. Toinen syy kasvuun on ortodoksiperheiden suurempi lapsimäärä.

Tutkimukseen osallistuneilta israelilaisilta kysyttiin myös heidän uskonnollisten asenteidensa muutoksista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vastauksista ilmeni, että uskonnollisten ihmisten, sapatin ja kosher-säädösten pitäjien määrä kasvaa enemmän kuin maallistuneiden.

Uskonnollisuuden vaikututusta erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin tutkittiin niin ikään. Esimerkiksi juutalaisen lain ja demokraattisten arvojen ristiriitatilanteessa vain 44%:n mielestä tuli aina noudattaa demokratian periaatteita, kun taas 20% asetti juutalaisen lain aina etusijalle. Sen sijaan 36% oli sitä mieltä, että valinta tehtäköön juutalaisten ja demokratian periaatteiden välillä kulloinkin tilanteen mukaan.

Tutkimuksen mukaan 85% vastanneista piti juutalaisten juhlien perinteistä viettämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Vastaava luku oli vuonna 1999 63%.

Vastanneista peräti 61%:n mielestä valtion pitää taata, että julkinen elämä noudattaa juutalaisen uskon perinteitä. Samalla tutkimus osoitti, että israelilaisten enemmistö vaatii valinnan vapautta. Reilu enemmistö oli esim. sitä mieltä, että kauppakeskusten, julkisen liikenteen, urheilutapahtumien, kahviloiden, ravintoloiden ja teattereiden toiminnan tulisi olla sallittua myös sapattina. Lisäksi niukka enemmistö oli sitä mieltä, että siviiliavioliitto pitäisi sallia Israelissa.

Sivun alkuun